• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Historie van de A.P.K

Sunk de oprichting in 1961 haet CV D’n Hab “officieel” Prinse, dao veur heij me al ‘nne gas “wilde” jaore gehad mèt ok ‘nne Prins! 

Prins bisse vur ‘n jaor , en daonao bisse Aod Prins en wèr ‘nne gewoëne Hab.

Zoe rônk 1980 ônstông ’t idee öm zich as Aod Prinse toch te gaon “vereinige”. Op 15 september 1981 kwaam me vur d’n iërste kiër beejein öm dit te bespraeke. 21 September 1982 waar ’t zoe wiëd en is de Aod Prinse Kompenie officieël opgerich met as iërste gekoze besteur Dré van de Roggelse (Timmermans) as veurzitter, Piet van KlaoszieneWiel (v.d. Sterren) as sikkertaris en Lei van de kapper (Janssen) as penningmêster.

Op d´n 3e deezig van september 1983 waar d´n 1e officiële prinsjesdaag. De iërste jaore waar Prinsjesdaag dus oppe 3e deezig van september, maar de APK fiësdaag/aovend, zoe wie hae nouw hèt, zoej in de laup van de jaore wal ‘nne gas kiër wijzige van datum/daag. Jaorelaong haet me ok oppe 1e zônnig nao niejjaor gezaete, maar tiggeweurdig is APK daag oppe 1e zaoterdig van oktoëber.

Volg ôs online:

Ôzze agenda

26-01-2019Jeugdprinsebal
02-02-2019Booremoosbal
03-02-2019Veurverkoup zittingen
15-02-2019Zittinge
16-02-2019Aojeremiddig
16-02-2019Staoninge
22-02-2019Oëtkômme Hollehoeb
23-02-2019Britse Boëtezitting
23-02-2019Zeekebezeuk
24-02-2019Receptie Jeugdprins(es)
01-03-2019Schoelcarnaval
01-03-2019Kingermiddig
01-03-2019Sleuteleuverdrach Piël en Maas
02-03-2019Kingermiddig
03-03-2019Vestelaoveszônnig
Complete agenda...