• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Niejs

Tom I, nieje hiërser Habberiëk CV d’n Hab.

Tom van den Beuken is zaoterdig 19 jannewari oetgerôpe toet Prins Tom I van CV d’n Hab in Bree.

web tom

Same met zien adjudante Bart Huijs en Willy Lemmen regere zeej dit jaor onger ’t motto: “Lasse, giere, blusse!” ûvver ’t Britse Habberiëk.

Naodet Prins Jaco I en zien adjudante ware aafgetreeje begôs de onthulling van de nieje Prins van CV d’n Hab. Het Hoës van Bree waar ömgetoverd toet ‘nne ware hoëskamer van vruujer. Daor leet wethaojer en aod-Vorst van d’n Hab, Wim van Gies, via ‘nne aoje fillem zeen wie me vruujer op zeuk ging nao ‘nne nieje Prins. Nao aaflaup van dae fillem stormde de brangkwaer binne met ‘nne polonaise, waornao Tom van den Beuken as brangkwaerman toet nieje Prins woort geprissenteerd.

Tom is 30 jaor en same met zien maedje Kim woënachtig op ’t Rooth. In ’t dageliks laeve is hae eigenaar van DETO Mechanisatie en lid van de vreejwille brangkwaer. Same met ziene vriendegroep “De Baggestal” waar hae jaorelangk 'n vast gezich in d’n optôch van Bree.

De resepsie van Prins Tom I en zien adjudante Bart en Willy vingt plaats op Vestelaoveszônnig 3 miërt um 15.11 in de residentie Niens.

Volg ôs online:

Ôzze agenda

22-02-2019Oëtkômme Hollehoeb
23-02-2019Britse Boëtezitting
23-02-2019Zeekebezeuk
24-02-2019Receptie Jeugdprins(es)
01-03-2019Schoelcarnaval
01-03-2019Kingermiddig
01-03-2019Sleuteleuverdrach Piël en Maas
02-03-2019Kingermiddig
03-03-2019Vestelaoveszônnig
04-03-2019Optoch D'n Hab
04-03-2019Vestelaovesmandig
05-03-2019Vestelaovesdeezig
06-03-2019Asgônsig
Complete agenda...