• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Historie van de A.P.K

Sunk de oprichting in 1961 haet CV D’n Hab “officieel” Prinse, dao veur heij me al ‘nne gas “wilde” jaore gehad mèt ok ‘nne Prins! 

Prins bisse vur ‘n jaor , en daonao bisse Aod Prins en wèr ‘nne gewoëne Hab.

Zoe rônk 1980 ônstông ’t idee öm zich as Aod Prinse toch te gaon “vereinige”. Op 15 september 1981 kwaam me vur d’n iërste kiër beejein öm dit te bespraeke. 21 September 1982 waar ’t zoe wiëd en is de Aod Prinse Kompenie officieël opgerich met as iërste gekoze besteur Dré van de Roggelse (Timmermans) as veurzitter, Piet van KlaoszieneWiel (v.d. Sterren) as sikkertaris en Lei van de kapper (Janssen) as penningmêster.

Op d´n 3e deezig van september 1983 waar d´n 1e officiële prinsjesdaag. De iërste jaore waar Prinsjesdaag dus oppe 3e deezig van september, maar de APK fiësdaag/aovend, zoe wie hae nouw hèt, zoej in de laup van de jaore wal ‘nne gas kiër wijzige van datum/daag. Jaorelaong haet me ok oppe 1e zônnig nao niejjaor gezaete, maar tiggeweurdig is APK daag oppe 1e zaoterdig van oktoëber.

Volg ôs online:

Ôzze agenda

24-11-2019BCL treffe
11-01-2020Liedjesaovend P&M
18-01-2020Prinsebal
25-01-2020Jeugdprinsebal
26-01-2020Veurverkoup zittingen
30-01-2020Verkaup Vestelaovesbook
01-02-2020Verkaup Vestelaovesbook
01-02-2020Booremoosbal
07-02-2020Zittinge
08-02-2020Aojeremiddig
08-02-2020Staoninge
14-02-2020Oëtkômme Hollehoeb
15-02-2020Zeekebezeuk
15-02-2020Britse Boëtezitting
16-02-2020Receptie Jeugdprins(es)
Complete agenda...