De Aod Prinse kompenie bestèt ôngertösse oet 44 leeje.Euveriges zien neet alle Aod Prinse lid gewore/gebleve van de APK en helaas hebbe we ok al ‘nne gas Aod Prinse nimmer ônger ôs umdet ze uvverleeje zien.

Naeve ’t bezeuke van vestelaovesacitiviteite in ’t Habberiëke speule de Aod Prinse ’n hiel actieve rol beej de jäörlikse organisatie van de Boorebroelöf en neme zeej heej ’n gedaelte van de organisatie vur eur raekening.Wiër make ze zich de lèste jaore verdinstelik as “artieste” oppe Zittinge van D’n Hab en verliëne ze hank en spandinste tiëdes d’n optoch. 

Prinseböske

Sunk 1994 zien zeej, op initiatief van Wiet van Gies, ok de trotse “eigenaer” van ’n stök grônk op ’t Laor gewore. In det jaor hebbe toen alle leeje van de APK ‘nne baum gepôt woedoor d’r ‘n schitterend Prinseböske is ôntstaon.Jäörliks kumpt heej ‘nne baum beej van de “nieje” Aod Prins. Zoe veur en nao waere alle buim van ’n bördje vurzeen mèt dao op de karakterestiek van d’n baum , en Prins ( ?!). In 2017 hope we ’n niej fase in te gaon mèt ’t Prinseböske dôr middel van ’n oëtbreijing en aanpassing zoedett’r ’n parkachtig Prinseböske ôntstèt, ’n böske dus wat ’t bezeuke miër den waerd is/wuurt !! 

De Aod Prinse zien, en bliëve, dus ‘nne hiel actieve groep, zoewal binne as boëte ’t vestelaovesseizoen.

Historie van de A.P.K

Sunk de oprichting in 1961 haet CV D’n Hab “officieel” Prinse, dao veur heij me al ‘nne gas “wilde” jaore gehad mèt ok ‘nne Prins! 

Prins bisse vur ‘n jaor , en daonao bisse Aod Prins en wèr ‘nne gewoëne Hab.

Zoe rônk 1980 ônstông ’t idee öm zich as Aod Prinse toch te gaon “vereinige”. Op 15 september 1981 kwaam me vur d’n iërste kiër beejein öm dit te bespraeke. 21 September 1982 waar ’t zoe wiëd en is de Aod Prinse Kompenie officieël opgerich met as iërste gekoze besteur Dré van de Roggelse (Timmermans) as veurzitter, Piet van KlaoszieneWiel (v.d. Sterren) as sikkertaris en Lei van de kapper (Janssen) as penningmêster.

Op d´n 3e deezig van september 1983 waar d´n 1e officiële prinsjesdaag. De iërste jaore waar Prinsjesdaag dus oppe 3e deezig van september, maar de APK fiësdaag/aovend, zoe wie hae nouw hèt, zoej in de laup van de jaore wal ‘nne gas kiër wijzige van datum/daag. Jaorelaong haet me ok oppe 1e zônnig nao niejjaor gezaete, maar tiggeweurdig is APK daag oppe 1e zaoterdig van oktoëber.

Besteurssamestèllinge

Zoe veur en nao hebbe d’r get besteurwisselinge plaats gevônge en is de samestèlling as volgt: 

Veurzitter                                 Sikkertaris                                      Penningmèster

Dré Timmermans                       Piet v.d. Sterren                               Lei Janssen

1982 – 1991                               1982 – 2009                                     1982 – 2006

Wiet Hermans                            Jan (Tim) Timmermans                   Jan (Tim) Timmermans

1991 – 2011                                2009 –                                             2006 – 2009

Ralf Vaessen                                                                                      Peter Simons Sr.

2012-                                                                                                 2009 –