Carnavalsvereiniging D’n Hab, opgericht : d.d. 6 April 1961.

Dôr: Wien Wijnen, Hay Haenen ( 1e veurzitter) Dré Timmermans, Sraar Peeters, Jan van Nisselroy, Vic Geurts, Louise Lenssen en Jo Niëns.

Me numde zich “ Habbe “ nao de vogel d’n Hoephab of “ Hab “ (Hop= ‘nne vogel dae vruujer bôchde aan de Vlasroëth en woevan de vaere (rose, broën, flinke koëf, en ‘nne zwarte bank uvver de vleugels) en exotische verschiëning neet uvvereinstumde mèt ziene bôch dae slordig en vèttig waar en ok nag ‘s ‘nne kiër duchtig stônk D’r wuurt ok gestèld det de naam “ Habbe “ ‘n döbbele beteikenis haet n.l. van “weej habbe” (weej hebbe) en herinnerd aan d’n ermood en ‘t gruütse as me kôs zegge : “Weej habbe."