Update vastelaovend 2021

Gojjen daag Habbe & Habbinne`T is alwèr efkès geleeje, `t waar stil vanoët ôzze kangk! Wat hebbe weej d`r aafgelaupe vastelaovend mèt zien alle `n sjiek fiës van gemâk met Prins Joey I vurop. `nne gas waeke later stong alles oppe kop…

Natuurlik wille weej niks leever den de vastelaovend oëtdrage in Bree,mâr vanzellèfspraekend stèt de gezônkheid en veiligheid vurop. Daobeej zien weej os van meining det weej neet kôs wat kôs aktiviteite door wille laote gaon.

Via deze weég wille weej wal alvès os gedachte mèt uch deile.

25-10-2020: De Rally geit door!! Noteer alvas in uche agenda: 25 oktoëber 2020 (oëtleg 23 oktoëber). Miër info.

14-11-2020: Seizoenseupening / Liedjesaovend: dees zalle helaas neet doorgaon!·

24-11-2020: Algemeine Leejevergadering: Gaer wille weej inventarisere wae d`r aanwezig wil zien oppe jaorvergadering. Op basis van ‘t aantal aanmeldinge zalle weej ‘n besloët nimme of, en wie weej dees vergadering door laote gaon.·

2021: Prinsebal: kommend seizoen zal d’r helaas gèn niej trio waere oëtgerópe. Dit haet in ôs auge gèn toegevoegde waarde as de prins neet fatsoenlik ônger de minse kin kômme en d’r minimale aktiviteite zien. Daobeej is ‘t gèn waardig aafscheid vur ‘t huidige trio. Heja prins Joey dus nag mâr ‘n jaor…·

Vastelaovesbook 2021: Heej geit de commissie get schoëns van make!! Wie, wat en hoe….we laote os verrasse! Miër info volligt.

Wat betref de rest van de aktiviteite (2021):